NB! Hele sommerferien - fra den 6. juli 2024 - tilbyder vi en stor ta'-selv-buffet: